Thắng cảnh حديقه tại Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át, GPS: 24.6759,46.7314

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh حديقه tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh حديقه hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi

Điện thoại: 0112884400

Website: http://www.saptco.com.sa

Giờ mở cửa: Su-Th 07:30-16:30

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át