Thắng cảnh 河川教育中心 tại Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn, GPS: 24.9538,121.2181

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 河川教育中心 tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 河川教育中心 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Long Đàm

Điện thoại: +886-3-4890111

Website: http://www.lavec-cafe.com.tw

Giờ mở cửa: 9:00~17:00

Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai

Đài Loan, Taoyuan, Qiao'ai, village