Thắng cảnh كبري المك نمر tại Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum, GPS: 15.6123,32.533

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh كبري المك نمر tại địa chỉ: Sudan, Khartoum State, Khartoum / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh كبري المك نمر hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum