Thắng cảnh Костоперска Карпа tại Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Mlado Nagorichane, village

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Mlado Nagorichane, village, GPS: 42.1707,21.8098

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Костоперска Карпа tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Mlado Nagorichane, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Костоперска Карпа hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kuklica, village

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kokino, village

Website: http://en.wikipedia.org/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Serbia, Trung Serbia, Bujanovac

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kuklica, village

Serbia, Trung Serbia, Bujanovac