Thắng cảnh Kerma tại Sudan, Northern State, Kerma

Sudan, Northern State, Kerma, GPS: 19.6074,30.4241

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Kerma tại địa chỉ: Sudan, Northern State, Kerma / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Kerma hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sudan, Northern State, Soleb, village

Sudan, Northern State, Tumbus, village

Sudan, Northern State, Delgo