Thắng cảnh Al-Hasa tại Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hofuf

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hofuf, GPS: 25.4294,49.6219

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Al-Hasa tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hofuf / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Al-Hasa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Al Hulaylah, village

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Al Marah, village

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Hofuf

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Al Hulaylah, village

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Tuwaythir, village