Thắng cảnh الحارة75 tại Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Omdurman, GPS: 15.7635,32.471

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh الحارة75 tại địa chỉ: Sudan, Khartoum State, Omdurman / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh الحارة75 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Karari, village

Sudan, Khartoum State, Omdurman