Thắng cảnh Oasis Mall tại Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South, GPS: 23.5965,58.4472

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Oasis Mall tại địa chỉ: Oman, Muscat, Al Khuwair South / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Oasis Mall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Điện thoại: +96890689823

Website: http://www.twenty3extreme.com

Giờ mở cửa: Su-Th 09:00-17:00

Oman, Muscat, Al Khuwair South, Westland Square, villa 1755

Điện thoại: 0096824691010

Website: http://www.xcapemuscat.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:30-23:30

Oman, Muscat, Al Khuwair South