Thắng cảnh Malaz stadium/BAZY tại Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át, GPS: 24.6626,46.7397

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Malaz stadium/BAZY tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Malaz stadium/BAZY hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi

Điện thoại: 0112884400

Website: http://www.saptco.com.sa

Giờ mở cửa: Su-Th 07:30-16:30

Ả Rập Saudi

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-00:00

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át