Thắng cảnh 蘑菇村 tại Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village, GPS: 25.0184,121.1583

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 蘑菇村 tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 蘑菇村 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan, Taoyuan, Tân Ốc, Zhong Zheng Lu 110Xiang , 9

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên