Thắng cảnh مقبرة الجيلالي tại Algérie

Algérie, GPS: 27.411,-0.1833

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh مقبرة الجيلالي tại địa chỉ: Algérie / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh مقبرة الجيلالي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Adrar, Zaouiet Kounta

Algérie, Adrar, Tamantit

Algérie, Adrar, Tamantit

Algérie, Adrar, Tamantit

Algérie, Adrar, قصر قصبة لحرار, village

Algérie, Adrar, قصر قصبة لحرار, village

Điện thoại: 0664828271

Giờ mở cửa: 24/7