Thắng cảnh NICHO Marine Park tại Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir, GPS: 6.9411,158.1689

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh NICHO Marine Park tại địa chỉ: Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh NICHO Marine Park hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Danipei, village

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia