Thắng cảnh Old Train tại Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo, GPS: 41.5127,20.9512

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Old Train tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Old Train hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lokov, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Mogorche, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Điện thoại: +389 76 978 123

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Vapila, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Rasino, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod