Thắng cảnh Oxford College tại Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie , 32

Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie , 32, GPS: 25.1759,121.4347

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Oxford College tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie, 32 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Oxford College hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie , 32

Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie , 32

Đài Loan, Taoyuan, Buding, village, Zhen Li Jie , 32

Đài Loan, Đài Nam, 埔頂, village

Đài Loan, 真理街, 32

Đài Loan, Đài Nam, 埔頂, village