Thắng cảnh Памятник Жаяу-Муса Байжан улы Олжабай-Орман урпагы tại Kazakhstan

Kazakhstan, GPS: 50.8249,75.5969

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Памятник Жаяу-Муса Байжан улы Олжабай-Орман урпагы tại địa chỉ: Kazakhstan / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Памятник Жаяу-Муса Байжан улы Олжабай-Орман урпагы hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\