Thắng cảnh People's Square tại Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 120号

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 120号, GPS: 31.2307,121.4694

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh People's Square tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao, 120号 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh People's Square hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 100

Điện thoại: +86 21 63184477

Website: http://www.supec.org/

Giờ mở cửa: Su 09:00-17:00; Tu-Sa 09:00-17:00

Trung Quốc, Thượng Hải