Thắng cảnh Pyramids of Meroe tại Sudan, River Nile State, Kabushiyah

Sudan, River Nile State, Kabushiyah, GPS: 16.9332,33.7289

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Pyramids of Meroe tại địa chỉ: Sudan, River Nile State, Kabushiyah / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Pyramids of Meroe hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sudan, River Nile State, Kabushiyah

Website: http://whc.unesco.org/

Sudan, River Nile State, Atbarah

Sudan, River Nile State, Kabushiyah

Website: http://whc.unesco.org/