Thắng cảnh Castella Land tại Đài Loan, 大竹北路, 90之66

Đài Loan, 大竹北路, 90之66, GPS: 25.0319,121.2534

Điện thoại: +886-3-2551999

Website: http://www.castella-land.com.tw/

Giờ mở cửa: Mo closed, Tu~Su 9:00~17:00; last entry 15:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Castella Land tại địa chỉ: Đài Loan, 大竹北路, 90之66 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Castella Land hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan

Giờ mở cửa: Tue,Thu 17:00~23:00

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên