Thắng cảnh Qal`a-i-Seh Burjak tại Afghanistan, Herat, Quận Hirat

Afghanistan, Herat, Quận Hirat, GPS: 34.4168,62.0517

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Qal`a-i-Seh Burjak tại địa chỉ: Afghanistan, Herat, Quận Hirat / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Qal`a-i-Seh Burjak hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Herat, Quận Hirat

Afghanistan, Herat, Quận Hirat

Afghanistan, Herat, Ghurian

Afghanistan, Herat, Quận Hirat

Afghanistan, Herat, Quận Hirat

Afghanistan, Herat, Guzarah