Thắng cảnh Quad Rental tại Oman, Muscat, Bawshar

Oman, Muscat, Bawshar, GPS: 23.5644,58.4124

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Quad Rental tại địa chỉ: Oman, Muscat, Bawshar / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Quad Rental hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Bawshar

Oman, Muscat, Al Ghubra

Điện thoại: 0096824505170

Website: http://www.islamfact.com

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-12:00

Oman, Muscat, Al Ghubra

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-03:00

Oman, Muscat, Al Khuwair South