Thắng cảnh River Raftnig / Boat Rent tại Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, GPS: 40.9144,20.7421

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh River Raftnig / Boat Rent tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh River Raftnig / Boat Rent hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lubanishta, village

Albania, Southern Albania, Pogradec

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Konjsko, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lubanishta, village