Thắng cảnh Rock Pools tại Oman, Al Batinah North, Al Khalw, village

Oman, Al Batinah North, Al Khalw, village, GPS: 24.6972,56.1718

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Rock Pools tại địa chỉ: Oman, Al Batinah North, Al Khalw, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Rock Pools hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Oman, Al Batinah North, Subakh, village

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Fujairah

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai, Hatta

Oman, Al Buraymi, Hadhf, village

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất