Thắng cảnh Royal Exhibition Building and Carlton Gardens tại Úc

Úc, GPS: -37.8026,144.972

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Royal Exhibition Building and Carlton Gardens tại địa chỉ: Úc / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Royal Exhibition Building and Carlton Gardens hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Úc, Victoria, Melbourne

Úc, Victoria, Melbourne

Úc, Victoria, Melbourne, Russell Street, 377

Điện thoại: +603 8663 7228

Website: http://www.oldmelbournegaol.com.au/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:30-17:00; Dec 25 closed; easter -2 days closed