Thắng cảnh Ruines romaines de Diana Veteranorum tại Algérie, Sétif (tỉnh), Ouled Sebaa, village

Algérie, Sétif (tỉnh), Ouled Sebaa, village, GPS: 35.7804,6.0754

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Ruines romaines de Diana Veteranorum tại địa chỉ: Algérie, Sétif (tỉnh), Ouled Sebaa, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Ruines romaines de Diana Veteranorum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Sétif (tỉnh), El Eulma

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Algérie, Sétif (tỉnh), Mechta Ouled Si Rachid, village

Algérie

Algérie, Batna, Bouzina

Algérie, Batna, Ouled Sebaa, village

Algérie, Oum El Bouaghi, Souk Naamane