Thắng cảnh Safa Radio Station tại Afghanistan, Nangarhar, Shanza Familya, village

Afghanistan, Nangarhar, Shanza Familya, village, GPS: 34.423,70.4597

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Safa Radio Station tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Shanza Familya, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Safa Radio Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Pakistan, Peshawar

Điện thoại: 03339232527

Giờ mở cửa: Sa 10:00-10:00

Afghanistan