Thắng cảnh Shanghai Urban Planning Exhibition Hall tại Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 100

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 100, GPS: 31.2334,121.4707

Điện thoại: +86 21 63184477

Website: http://www.supec.org/

Giờ mở cửa: Su 09:00-17:00; Tu-Sa 09:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Shanghai Urban Planning Exhibition Hall tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao, 100 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Shanghai Urban Planning Exhibition Hall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 120号

Trung Quốc, Thượng Hải