Thắng cảnh 石切場 tại Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū, GPS: 36.353,139.3457

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 石切場 tại địa chỉ: Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 石切場 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Midori, Gunma

Điện thoại: 0277-70-2121

Website: http://www.city.kiryu.gunma.jp/

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū

Điện thoại: 0277-78-5321

Website: http://www.mikazukimura.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:30-16:00

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Kiryū

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Midori, Gunma

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Midori, Gunma