Thắng cảnh Statue of Mother Theresa tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3247,19.8221

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Statue of Mother Theresa tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Statue of Mother Theresa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana