Thắng cảnh Stone Hole tại Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela, GPS: 12.0194,39.0721

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Stone Hole tại địa chỉ: Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Stone Hole hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Điện thoại: +251910879046

Website: http://www.ashetenecotrekking.com

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela