Thắng cảnh Taqah Castle tại Oman, Dhofar, Taqah, village

Oman, Dhofar, Taqah, village, GPS: 17.0401,54.3949

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Taqah Castle tại địa chỉ: Oman, Dhofar, Taqah, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Taqah Castle hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Oman, Dhofar, Ahyawf, village

Oman, Dhofar, Qadheit, village

Oman, Dhofar, Sumhuran, village

Oman, Dhofar, Sumhuran, village

Oman

Điện thoại: +96898111123

Oman, Dhofar, Taqah, village