Thắng cảnh Thomb of Emir Nur tại Ethiopia, Harari Region, Harar

Ethiopia, Harari Region, Harar, GPS: 9.3112,42.1377

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Thomb of Emir Nur tại địa chỉ: Ethiopia, Harari Region, Harar / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Thomb of Emir Nur hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Harari Region, Harar

Ethiopia, Harari Region, Harar

Ethiopia, Harari Region, Harar

Ethiopia, Harari Region, Harar

Ethiopia, Harari Region, Harar

Giờ mở cửa: starting 7:30 in the evening

Ethiopia, Harari Region, Harar