Thắng cảnh "Tiger Rock" tại Oman, Ash Sharqiyah, Al Hadd

Oman, Ash Sharqiyah, Al Hadd, GPS: 22.5027,59.6966

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh "Tiger Rock" tại địa chỉ: Oman, Ash Sharqiyah, Al Hadd / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh "Tiger Rock" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Oman, Ash Sharqiyah, Al Hadd

Oman, Ash Sharqiyah, Sur

Oman, Ash Sharqiyah, Sur

Oman, Ash Sharqiyah, Sur

Oman, Ash Sharqiyah, Junayz al Janubi, village

Oman, Ash Sharqiyah, Sur