Thắng cảnh تل بينه tại Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Kafr Abdalla Aziza, village

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Kafr Abdalla Aziza, village, GPS: 30.4751,31.4381

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh تل بينه tại địa chỉ: Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Kafr Abdalla Aziza, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh تل بينه hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Al-Zaqaziq‎

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Al-Zaqaziq‎

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Al-Zaqaziq‎

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Kafr al Nahhal, village

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Al-Zaqaziq‎

Ai Cập, Al Sharqia Governorate, Al-Zaqaziq‎