Thắng cảnh Tombos tại Sudan, Northern State, Tumbus, village

Sudan, Northern State, Tumbus, village, GPS: 19.7111,30.3938

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Tombos tại địa chỉ: Sudan, Northern State, Tumbus, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Tombos hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sudan, Northern State, Soleb, village

Sudan, Northern State, Delgo

Sudan, Northern State, Qubbat Selim, village

Sudan, Northern State, Kerma