Thắng cảnh Valbona's Waterfall tại Albania, Northern Albania, Rragam, village

Albania, Northern Albania, Rragam, village, GPS: 42.4083,19.8266

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Valbona's Waterfall tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Rragam, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Valbona's Waterfall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania

Website: https://www.youtube.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Rragam, village

Albania

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00