Thắng cảnh waterhole tại Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur

Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur, GPS: 5.9436,43.5403

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh waterhole tại địa chỉ: Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh waterhole hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur

Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur