Thắng cảnh 味全埔心牧場 tại Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai

Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai, GPS: 24.9271,121.1755

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 味全埔心牧場 tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 味全埔心牧場 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan, Taoyuan, Long Đàm

Điện thoại: +886-3-4890111

Website: http://www.lavec-cafe.com.tw

Giờ mở cửa: 9:00~17:00

Đài Loan, Taoyuan, Long Đàm

Đài Loan, Taoyuan, Dương Mai