Thắng cảnh work tại Qatar, Al Wakrah, Mesaieed

Qatar, Al Wakrah, Mesaieed, GPS: 24.9861,51.5829

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh work tại địa chỉ: Qatar, Al Wakrah, Mesaieed / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh work hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Qatar, Al Wakrah

Qatar, Doha

Điện thoại: 77522758

Giờ mở cửa: Sa-Th 07:30-12:30, 15:00-20:00

Qatar, Al Wakrah, Mesaieed

Qatar, Al Wakrah

Điện thoại: 77522758