Thắng cảnh Xcape Muscat tại Oman, Muscat, Al Khuwair South, Westland Square, villa 1755

Oman, Muscat, Al Khuwair South, Westland Square, villa 1755, GPS: 23.6003,58.4436

Điện thoại: 0096824691010

Website: http://www.xcapemuscat.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:30-23:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Xcape Muscat tại địa chỉ: Oman, Muscat, Al Khuwair South, Westland Square, villa 1755 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Xcape Muscat hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Ghubra

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Điện thoại: +96890689823

Website: http://www.twenty3extreme.com

Giờ mở cửa: Su-Th 09:00-17:00

Oman, Muscat, Al Khuwair South

Oman, Muscat, Al Ghubra

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-03:00