Thắng cảnh 羊世界教學休閒牧場 tại Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5, GPS: 24.9821,121.2107

Điện thoại: +886-3-4266987

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 羊世界教學休閒牧場 tại địa chỉ: Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 羊世界教學休閒牧場 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan

Giờ mở cửa: Tue,Thu 17:00~23:00

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, 大竹北路, 90之66

Điện thoại: +886-3-2551999

Website: http://www.castella-land.com.tw/

Giờ mở cửa: Mo closed, Tu~Su 9:00~17:00; last entry 15:30

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên