Thắng cảnh 真愛碼頭 tại Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Cao Hùng, GPS: 22.6177,120.2885

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 真愛碼頭 tại địa chỉ: Đài Loan, Cao Hùng / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 真愛碼頭 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Cao Hùng

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Cao Hùng

Điện thoại: 746-1888

Đài Loan, Cao Hùng

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan, Cao Hùng

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan, Cao Hùng