Thắng cảnh 鄭成功登陸鹿耳門紀念公園 tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 23.059,120.1142

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 鄭成功登陸鹿耳門紀念公園 tại địa chỉ: Đài Loan / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 鄭成功登陸鹿耳門紀念公園 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Cao Hùng, Nanliao, village

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Đài Nam, 媽祖宮, village