Bảo tàng 4611686022886550898 tại Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu, GPS: 34.4835,134.0625

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 4611686022886550898 tại địa chỉ: Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 4611686022886550898 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Website: http://benesse-artsite.jp/

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Naoshima

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Website: http://benesse-artsite.jp/

Giờ mở cửa: Mar-Sep Mo, We-Su 10:00-17:00; Oct-Nov Mo, We-Su 10:30-16:00; Dec-Feb Mo, Fr-Su 10:30-16:00

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Takamatsu