Bảo tàng 500メートル美術館 tại Nhật Bản

Nhật Bản, GPS: 43.061,141.3576

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 500メートル美術館 tại địa chỉ: Nhật Bản / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 500メートル美術館 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-15:00

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-16:00

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Điện thoại: +81 11 231 0838

Website: http://sapporoshi-tokeidai.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:45-17:00; Jan 01-3 off