Bảo tàng Abdulla Al Zayed House for Bahrain Press Heritage tại Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq, GPS: 26.2539,50.6107

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Abdulla Al Zayed House for Bahrain Press Heritage tại địa chỉ: Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Abdulla Al Zayed House for Bahrain Press Heritage hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Muharraq Governorate, Muharraq

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Manama