Bảo tàng Als Hjemstavns Museum tại Đan Mạch, Bắc Jutland, Als, village

Đan Mạch, Bắc Jutland, Als, village, GPS: 56.755,10.2928

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Als Hjemstavns Museum tại địa chỉ: Đan Mạch, Bắc Jutland, Als, village / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Als Hjemstavns Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hadsund, village

Giờ mở cửa: Tu-Su 12:00-16:00

Đan Mạch, Bắc Jutland, Bælum, village

Website: http://www.baelum.dk/

Giờ mở cửa: Jun-Aug Su 14:00-17:00

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aalborg

Đan Mạch, Bắc Jutland, Aalborg

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hadsund, village, Rosendals Alle, 8

Giờ mở cửa: Tu-Su 12:00-16:00