Bảo tàng Alt House tại Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki, GPS: 32.7323,129.8692

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Alt House tại địa chỉ: Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Alt House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Nagasaki

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Website: http://www.1571.jp/

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Điện thoại: +81 95-828-0716

Website: http://www.douwakan.co.jp/

Giờ mở cửa: Tue-Su 10:00-17:30

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki