Bảo tàng Anne Hvides Gård tại Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg, GPS: 55.0602,10.609

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Anne Hvides Gård tại địa chỉ: Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Anne Hvides Gård hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg

Điện thoại: +45 30 624 623

Website: http://www.lystsejlads.dk/

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg, Grubbemollevej, 13

Điện thoại: 004562210261

Website: http://svendborgmuseum.dk

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-16:00

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Svendborg

Website: http://naturama.dk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Bregninge, village