Bảo tàng Archaeological Museum Apollonia tại Albania, Kryegjatë, village

Albania, Kryegjatë, village, GPS: 40.7205,19.472

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Archaeological Museum Apollonia tại địa chỉ: Albania, Kryegjatë, village / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Archaeological Museum Apollonia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Velabisht, village

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Southern Albania, Kryegjatë, village