Bảo tàng Archaeological Museum Apollonia tại Albania, Southern Albania, Kryegjatë, village

Albania, Southern Albania, Kryegjatë, village, GPS: 40.7205,19.472

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Archaeological Museum Apollonia tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Kryegjatë, village / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Archaeological Museum Apollonia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Kryegjatë, village

Albania, Southern Albania, Lushnjë

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net

Albania, Velabisht, village

Điện thoại: +355 32 232 224

Website: http://muzeumetberat.net